SMM - Hệ Thống Website Builder Tạo Wap/Web Miễn Phí
Tạo trang web di động của riêng bạn

Điều khoản sử dụng

SMM là hệ thống website builder tuỳ biến 100% với hệ thống quản trị dữ liệu riêng biệt.
Khi sử dụng SMM bạn phải hoàn toàn đồng ý với những quy định sau:

1. Về nội dung
- Không được chứa nội dung liên quan đến các hành vi phạm tội
- Không được chứa nội dung liên quan đến các vấn đề tiêu cực về tôn giáo, chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
- Không được chứa nội dung vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam
- Không được kích động thù hận chủng tộc, quốc gia, hoặc chứa nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm đời tư của người khác
- Hoàn toàn CẤM lưu trữ nội dung chứa bạo lực, ảnh khoả thân, khiêu dâm và xúc phạm hoặc trái với luật pháp của Việt Nam, luật pháp quốc tế hoặc quy tắc sử dụng nhãn hiệu
2. Về trang web
- Chúng tôi chỉ là bên cung cấp nền tảng cho các bạn sử dụng.
- Các bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trên trang web của mình nếu liên quan đến các vấn đề pháp lý
- Không cố ý gây hại cho trang web được xây dựng trên SMM và chức năng của nó.
Nội dung quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước!

Nếu bất kỳ yêu cầu nào ở trên không được đáp ứng, người dùng chịu mọi trách nhiệm chi trả mọi chi phí và phí tổn liên quan đến vấn đề được thảo luận, bao gồm cả hình phạt và tiền phạt được quy định trong các bộ luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam